TLK Logistikutbildning arbetar med utbildning av truckförare, arbetsledare och arbetsgivare på företag där transport av gods och godshantering förekommer. Vi anpassar utbildningarna efter företagens verksamhet och med hänsyn till individuella förutsättningar.

Därför arbetar vi också med analyser, riskbedömningar och rådgivning så att utbildningen genomförs effektivt och rationellt på det sätt som passar företaget.

Vänta inte till det är för sent !

Det finns två sätt att fastställa hur ert företag fungerar i förhållande till lagar och förordningar avseende godshantering och logistik:

Det ena sättet är att vänta och se vad som händer när det mot förmodan sker en olycka, och ta smällen då. Det andra är att genomlysa företaget i en studie som dokumenterar vad som är bra respektive vad som behöver åtgärdas för att minimera både riskerna för och påföljderna vid en eventuell olycka. Är du fundersam eller om du har en direkt fråga -tag en kontakt med oss. Helt säkert kan vi i ett enkelt samtal klargöra statusen vid ert företag.

NÄRMASTE KURSSTART Den 17 December 2012
UTBILDNINGAR FÖR

TRUCKFÖRARE OCH
ARBETSLEDARE

SÄKERHETSBEDÖMNINGAR
OCH RISKANALYSER

LIFTAR OCH MOBILA
ARBETSPLATTFORMAR

ÅTGÄRDSPAKET FÖR
SÄKRARE ARBETSMILJÖ

ANSVAR OCH REGLER FÖR
FÖRARE OCH ARBETSLEDARE

BESTÄLL INFORMATIONSFOLDER

Tel: 073-5182800
E-post: tlklogistik@telia.com

Det går även bra att ladda ner
foldern i PDF-format.